Aktivitet Progress:

När vi nu går in i de sista veckorna av Äta Medvetet-programmet stannar vi upp för att dels reflektera bakåt kring nya upptäckter och ny inlärning, dels för att blicka framåt mot tiden efter att du avslutat detta program.

Vad tar du med dig så här långt? Vad har du upptäckt? Vilka tankar-känslor-beteenden kan du börja känna igen? Vilka vanemässiga mönster stöter du på i ditt förhållningssätt till din kropp och ditt ätande? Vi har alla vår inlärningshistoria där dessa mönster tidigt etablerats. I KBT-terapin pratar vi om stress- och sårbarhetsmodellen; Stress kan aktivera våra sårbarheter. Detta är en del i att vara människa och alltså inget unikt för just dig. Tvärtom kan denna igenkänning och förståelse öka din förmåga till acceptans. Acceptans är vanligen första steget till förändring. När du slutar kriga mot dig själv minskar press och självkritik och ett ”fönster” för nyinlärning öppnas.  Här handlar det alltså om acceptans och självmedkänsla som en stabil grund för förändring. Mot denna stabila grund vilar dina nya erfarenheter och kunskaper – inte minst om dig själv – och hjälper dig att vidmakthålla och stärka dina förändringar även på sikt.

Detta innehåll kan endast våra medlemmar ta del av – testa 3 dagar helt gratis här eller logga in…