Aktivitet Progress:

Många är stela på framsidan av låren, för att vi sitter väldigt mycket. En tight framsida påverkar vår hållning negativt, som i sin tur då kan skapa spänningar av resten av kroppen.

Detta innehåll kan endast våra medlemmar ta del av – testa helt gratis här eller logga in…