Aktivitet Progress:
Detta innehåll kan endast våra medlemmar ta del av – testa 3 dagar helt gratis här eller logga in…

3 rounds FAST
20 sec work: Lizard Climbers
10 sec rest
20 sec work: 1 och 1/4 squat
10 sec rest


1 min rest


3 rounds CORE
20 sec work : Alternated v-ups
10 sec rest
20 sec work: Bent knee hip raises
10 sec rest


1 min rest


3 rounds STRENGTH
20 sec work: Hand release push ups/ push ups på knä
10 sec rest
20 sec work: Plank Jacks
10 sec rest


1 min rest