KBT

I kognitiv beteendeterapi (KBT) ligger fokus på tankar, känslor och beteenden. I den moderna, sk ”tredje vågens KBT” balanseras strategier för aktiv förändring och problemlösning med medveten närvaro/mindfulness och ett acceptans-inriktat förhållningssätt. 

Vissa problem finns det inga lösningar till för det oväntade eller oönskade som händer oss händer oavsett om vi vill det eller ej, om det passar eller ej. När vi inte kan förändra behöver vi istället hitta sätt att ”förhålla” oss till våra tankar och inte minst känslor. 

Välj din KBT-form

kbt introduktion
KBT
KBT – Kontoret
kbt gravid
KBT – Gravid

Förmågan att vara i nu:et, dvs mindfulness, och förmågan att acceptera, dvs att inte döma/värdera är därmed viktiga inslag i KBT. Du ökar din egen kunskap och medvetenhet om/kring dig själv så att du kan göra aktiva, medvetna val som blir långsiktigt hållbara. 

KBT innebär ofta upplevelsebaserad inlärning; dvs du får hjälp att utforska och aktivt prova nya och alternativa förhållningssätt och strategier. Detta gör att din inlärningshistoria kan börja ersättas med nya, mer adaptiva och funktionella mönster.

Här kommer du bjudas på såväl teori/aktuell forskning som konkreta förhållningssätt samt strategier/tekniker inom olika ”allmänmänskliga” områden såsom vardaglig stress, utmattning /empatitrötthet, oro/ångest, nedstämdhet/depression samt kris.

Vi kommer att mötas i det vi kallar för ”kbt-hörnan” där vi kommer att laborera kring olika ämnen.