Låt oss träna på att stanna upp och faktiskt ”Pausa Medvetet” i vår annars stressiga vardag. Häng med!