Vårt program för arbetslivshälsa syftar till att ge såväl chef som anställd redskap för ett hållbart arbetsliv. Grunderna för ett hållbart arbetsliv är personal som håller på lång sikt. Goda rutiner för såväl återhämtning som effektivitet, dvs balans reducerar även siffran för sjukskrivningar.

Modern forskning visar att yoga, träning, mindfulness, KBT och ett medvetet ätande är kraftfulla redskap för att nå denna arbetslivsbalans. Via detta program får ni hjälp att skapa rutiner och en hållbar vardag för välmående och hälsa inifrån och ut. Programmet är enkelt, effektivt, lättillgängligt och kan användas av alla.

Viktigt! Vi vill betona att detta program är ett självhjälpsprogram och på inget sätt en ersättning för behandling. Vid psykisk ohälsa vill vi rekommendera dig att söka professionell hjälp via din vårdcentral eller via närmsta akutpsykiatriska mottagning vid akuta besvär.

*Du kommer ha tillgång till detta program i 3 månader efter köp.

Gör en investering i ditt företag, dina anställda och dig själv

  • Minska stress och öka återhämtning
  • Skapa hållbara hälsosamma rutiner
  • Bygg styrka och uthållighet
  • Öka fokus och kreativitet 
  • Öka rörlighet och minska smärta
  • Etablera goda matvanor med hjälp av recept, tips och råd

Lycka till!


Har du köpt programmet logga in här…

Köp programmet för endast 99:-.