Välkommen till vårt stresshanteringsprogram! Programmet löper över 8 veckor och riktar sig till dig som antingen redan känner stress eller vill förebygga den.

Vi har tillsammans arbetat fram ett gemensamt koncept som bygger på Yinyoga och mindfulness samt KBT-strategier. Forskning pekar på att dessa metoder är gynnsamma var för sig såväl när det gäller återhämtning som när det gäller att bryta vanemässiga mönster för stress.

Vår sammankoppling av metoderna är helt modern och nutid; precis som Mind Your Body-konceptet. När vi testat programmet på våra retreats och resor har vi fått väldigt positiv respons och vi är stolta över att nu kunna erbjuda det i denna tappning. Varmt välkommen!