Så mycket man kan lära av andra människor. Häromdagen när jag hade min yogaklass, kom en av mina elever fram till mig och gav mig en kram. En kvinna, som har så mycket positiv energi så att det spiller över till oss andra. Det är ungefär 8 månader sedan hon hade en stroke och var riktigt dålig i sin kropp och framför allt sin balans. Hon har långsamt kommit tillbaka till ungefär samma status i kroppen nu, och vad som hjälpt henne är att vara positiv.

Hon berättar att varje morgon när hon vaknar, tar hon några medvetna andetag, sträcker ut sin kropp på ett sätt som passar just den här morgonen och till sist ger hon sig själv ett leende.

Att ge sig själv ett leende direkt när du vaknar, gör att du väljer att vara glad och snäll mot dig själv. Även att välja de positiva tankarna istället för de negativa, som så ofta knackar på. Livet blir mycket enklare att leva om vi försöker gå den positiva vägen.

Ett klassiskt exempel på hur olika vi kan uppfatta samma situation brukar demonstreras med bilden av ett glas, som är till hälften fyllt med vätska. Är glaset halvfullt eller halvtomt? Människor med en positiv grundinställning och attityd, brukar tolka bilden som att glaset är halvfullt.

Det har visat sig att det finns ett samband mellan en positiv inställning och förmågan att klara av problem av olika slag. En forskningsstudie från Harvard University, som har pågått under 35 år, visar att människor som har en positiv livsinställning markant ökar sin livslängd i relation till de som har en negativ inställning till livet.

Många människor har vittnat och skrivit böcker om hur de har lyckats vända både psykisk och fysisk ohälsa till att kunna känna att de lever ett meningsfullt och framgångsrikt liv. En av dessa är Norman Cousins, som drabbades av en obotlig sjukdom och beslutade att han skulle tillbringa sin sista tid i livet på ett positivt sätt. Han använde mycket tid till att titta på gamla komedier och upptäckte då att hans hälsa förbättrades. Efter en tid tillfrisknade han och kunde också återgå till sitt vardagliga liv med en ny glädje och tacksamhet. Hans teori var att sjukdomen uppstod på grund av negativ stress, men genom att använda positivitet, humor och skratt lyckades han läka sin kropp.

Så ge dig själv glädje, gör saker som du gillar och som gör dig glad. Börja varje morgon med att ge dig själv ett härligt leende och känn hur positiviteten fortplantar sig i din kropp. ?