Barn & Ungdom2021-02-08T16:22:07+01:00

Barn & Ungdom

Välkommen hit! Här bygger vi ett material för att stärka såväl den mentala som den fysiska hälsan hos våra barn och ungdomar. Vi tänker på detta som modern hälsa; ett helhetsgrepp där KBT, mindfulness, yoga, träning och ett bra ätande samsas under samma tak. Forskning visar tydligt att samtliga dessa faktorer – var för sig och gemensamt – spelar en stor roll för vårt mående. 

Pandemin har lyft behovet av att arbeta förbyggande med ungas hälsa i fokus. Vi ser skola och hem som viktiga nycklar i detta arbete; ni är våra samarbetspartners, helt enkelt. Givetvis går det precis lika bra att du som barn/ungdom själv använder dig av vår portal. Vi som står bakom Mind Your Body och som företräder metoderna ovan har 15-20 års erfarenhet inom våra områden. Det ska kännas tryggt att samarbeta med oss. 

Att växa upp i den här tiden innebär på många sätt fantastiska möjligheter och val som ingen generation haft tidigare. Just därför förmodligen även krav, press och stress som ingen generation heller haft tidigare. Så länge vi når våra mål och möter kraven är allt ok. Men vad händer när vi inte gör det?

När den inre kritikern dyker upp och berättar för oss hur otillräckliga vi är behöver vi redskap att förstå och stötta oss själva. Med hjälp av mindfulness och självmedkänsla kan du träna din hjärna till uppmärksamhet, medveten närvaro och trygghet/medkänsla. 

  • Du lär dig alltså att ”flexa” din uppmärksamhetsmuskel.
  • Du blir tryggare – hjärnforskning visar att känslocentrum påverkas av mindfulness. 
  • Du blir mer medkännande både gentemot dig själv och andra. Istället för att vara din inre kritiker kan du vara din medkännande vän. 

Forskare förutspår därför att mindfulness, i framtiden, kommer vara lika självklar som träning för din hjärna som fysisk träning är för din kropp. Visst låter det logiskt?

De här Pausa Medvetet-ljudfilerna är tänkta som en hjälp i din träning. Lyssna gärna en stund varje dag. 

Lycka till! 

Till toppen