Barn & Ungdom2020-10-16T13:16:46+02:00

Barn & Ungdom

Att växa upp i den här tiden innebär på många sätt fantastiska möjligheter och val som ingen generation haft tidigare. Just därför förmodligen även krav, press och stress som ingen generation heller haft tidigare. 

När den inte kritikern dyker upp och berättar för oss hur otillräckliga vi är behöver vi redskap att förstå och stötta oss själva. Med hjälp av mindfulness och självmedkänsla kan du träna din hjärna till uppmärksamhet, medveten närvaro och trygghet/medkänsla. 

  • Du lär dig alltså att ”flexa” din uppmärksamhetsmuskel.
  • Du blir tryggare – hjärnforskning visar att känslocentrum påverkas av mindfulness. 
  • Du blir mer medkännande både gentemot dig själv och andra. Istället för att vara din inre kritiker kan du vara din medkännande vän. 

Forskare förutspår därför att mindfulness, i framtiden, kommer vara lika självklar som träning för din hjärna som fysisk träning är för din kropp. Visst låter det logiskt?

De här Pausa Medvetet-ljudfilerna är tänkta som en hjälp i din träning. Lyssna gärna en stund varje dag. 

Lycka till! 

Till toppen